Sylwia Kozłowska

Dzieciom trzeba poświęcić czas, uwagę i być wrażliwym na ich indywidualne potrzeby.
Prawdziwe porozumienie i współpracę osiągamy wspólnie drobnymi krokami.
Staram się, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął dzieciom jak najmilej.